جراحی فک (ارتوگناتیک) در مشهد

جراحی فک (ارتوگناتیک) در مشهد

جراحی فک یا ارتوگناتیک چیست ؟ (توسط دکتر مهدی غلامی)جراحی فک یا ارتوگناتیک orthognathic surgery عملی است که برای اصلاح ناهنجاری های فکی انجام می گیرد.اصطلاح “ارتوگناتیک“ از کلمه ی یونانی “orthos” به معنا

read more